Pracownia Fizjoterapii

>, Usługi>Pracownia Fizjoterapii
Pracownia Fizjoterapii 2019-07-26T07:34:10+02:00

Project Description

Oferujemy naszym klientom zabiegi rehabilitacyjne w ramach kontraktu z NFZ (skierowanie od lekarza POZ lub lekarza specjalisty)

W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia wykonujemy następujące zabiegi:

1. Kinezyterapia
– ćwiczenia bierne
– ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane
– pionizacja
– ćwiczenia czynne w odciążaniu i w odciążaniu z oporem
– ćwiczenia izometryczne
– nauka czynności lokomocji
2. Masaż
– masaż suchy
3. Elektrolecznictwo
– galwanizacja
– jonoforeza
– elektrostymulacja
– prądy diadynamiczne
– prądy interferencyjne
– ultra dźwięki miejscowe
– ultrafonoforeza
4. Leczenie polem elektromagnetycznym
– impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
5. Światłolecznictwo
– laseroterapia punktowa
6. Hydroterapia
– kąpiel wirowa kończyn górnych
– kąpiel wirowa kończyn dolnych
7. Krioterapia miejscowa

Korzystanie z zabiegów z adnotacją „PILNE” poprzedza konsultacja lekarska.

REJESTRACJA OSOBIŚCIE lub telefonicznie pod numerem telefonu: 75 74 13 220 wew. 36

Pacjentom (wykonującym badania – bez stosownego skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) proponujemy powyższe zabiegi na zasadzie komercyjnej (odpłatnie) po konkurencyjnych niskich cenach, na postawie cennika obowiązującego w SPZOZ w Bolkowie: Zobacz cennik

Zgłaszając się do wybranego świadczeniodawcy powinieneś przedstawić ważne skierowanie. Jest ono dokumentem wymaganym przy dostępie do świadczeń realizowanych w ramach rehabilitacji leczniczej,

Pamiętaj! Na podstawie jednego skierowania możesz zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie.
Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych, traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia;

Ważne! Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

  • Termin liczony jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, tj.: do terminu nie jest wliczany dzień dokonania wpisu na listę oczekujących; termin kończy się z upływem ostatniego dnia; jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia; w przypadku przesyłania skierowania pocztą – liczy się data nadania listu.
  • Jeśli pacjent nie przyjdzie na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania.
  • Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli uprawdopodobni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu siły wyższej (powszechnie przyjęte rozumienie siły wyższej: zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia).
  • Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. Wniosek musi zawierać uzasadnienie przyczyny niestawienia się w ustalonym terminie.
  • Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może się wpisać na listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!


* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej.
Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Kontakt
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przesłanie przez SPZOZ BOLKÓW, ul. Wysokogórska 6, 59-420 Bolków na udostępniony przeze mnie adres e-mail informacji dotyczących spraw związanych z konsultacjami medycznymi oraz admini- stracyjnymi.

[recaptcha]