Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

>>Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
  • foto

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Ubezpieczony obowiązany jest przedstawić ważny dokument ubezpieczenia zdrowotnego tj:
a/ dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:
• druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę
• aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
• legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy
b/ dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
• druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
c/ dla osoby ubezpieczonej w KRUS:
• zaświadczenie lub legitymacja wydane przez KRUS wraz z dowodem wpłaty składki zdrowotnej za ostatni kwartał
d/ dla emerytów i rencistów:
• legitymacja emeryta/rencisty
• zaświadczenie z ZUS lub KRUS
• aktualny odcinek emerytury lub renty
e/ dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna:
• aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
f/ dla osoby dobrowolnie ubezpieczonej:
• umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej
g/ dla członka rodziny ubezpieczonego:
• dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz dowód zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny (np. druki: ZUS RMUA + ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA)
• legitymacja rodzinna z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy
• aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę
h/ dla uczniów i studentów:
• dokumenty jak dla innych członków rodziny oraz aktualna legitymacja uczniowska lub studencka
i/ dla nieubezpieczonych, spełniających określone kryteria dochodowe:
• decyzja wójta/ burmistrza/ prezydenta gminy, ważna do 90 dni od daty wskazanej w decyzji
j/ dla osób ubezpieczonych w innych krajach UE, uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji
• poświadczenie wydane przez NFZ – w przypadku zamieszkiwania na terenie RP
• Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC) lub certyfikat tymczasowo zastępujący kartę, wydane przez inny niż Polska kraj członkowski UE / EOG.
2. Prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych przysługuje za okazaniem aktualnego dowodu ubezpieczenia, to jest dokumentu potwierdzającego prawo do uzyskania świadczenia. Prawo to ważne jest w miesiącu, za który opłacona został składka plus
następne 30 dni. W szczególnych przypadkach okres ważności prawa do świadczeń wskazany
jest w dokumencie.
3. W stanie nagłym dokument może zostać przedstawiony w innym czasie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu. Jeżeli przedstawienie dowodu ubezpieczenia w tym terminie nie jest możliwe, dokument ten może być przedstawiony w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
4. Ważność w/w dokumentów sprawdzana jest przy rejestracji lub w gabinecie lekarskim.

2017-11-06T16:50:03+01:00 2 listopada 2017|Blog|
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!


* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej.
Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Kontakt
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przesłanie przez SPZOZ BOLKÓW, ul. Wysokogórska 6, 59-420 Bolków na udostępniony przeze mnie adres e-mail informacji dotyczących spraw związanych z konsultacjami medycznymi oraz admini- stracyjnymi.

[recaptcha]